ภาษาไทย Thai

ประสบกับความรุนแรงหรือการกระทำทารุณ

เป็นความรุนแรงหรือการกระทำทารุณ

ญาติหรือเพื่อน