Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Røde Kors-telefonen for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold?

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Opplever du at noen i familien vil bestemme hvem du skal gifte deg med? Frykter du å bli utsatt for kjønnslemlestelse? Røde Kors-telefonen for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold gir deg råd om hvordan du kan forholde deg i slike situasjoner.

Hvordan kan Røde kors-telefonen hjelpe?

Røde Kors-telefonen gir råd om ulike former for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som:

  • press i forbindelse med inngåelse av ekteskap
  • sterk kontroll fra dine nærmeste (negativ sosial kontroll)
  • redsel for å bli forlatt i utlandet mot din vilje
  • allerede gjennomført kjønnslemlestelse, eller frykt for å bli kjønnslemlestet
  • familiekonflikter

Røde Kors-telefonen tilbyr også informasjon og veiledning:

  • til deg som ønsker å hjelpe venner eller bekjente
  • til foreldre som synes det er utfordrende å oppdra barn i en ny kultur
  • til ansatte i hjelpeapparatet, eller andre som møter mennesker utsatt for æresrelatert vold i arbeidet sitt

De ansatte ved Røde Kors-telefonen kan også hjelpe deg med å kontakte andre deler av hjelpeapparatet.

Se film om Røde Kors-telefonen:

 

Ring anonymt

Du kan være anonym hvis du ønsker det, det vil si at du ikke trenger å si hvem du er. De som jobber i Røde Kors-telefonen har taushetsplikt, som betyr at de ikke vil gi opplysninger om deg videre til andre uten at du selv samtykker til det.

Mentorfamilie

Noen steder i landet tilbyr Røde Kors Mentorfamilie. Mentorfamilien gir støtte og hjelp til personer over 18 år som har opplevd negativ sosial kontroll og æresrelatert vold fra personer nær dem, for eksempel fra familiemedlemmer, miljø, trosamfunn, og andre.

Tilbudet innebærer at du blir koblet med en familie som du jevnlig har kontakt med. Hva dere velger å gjøre sammen, er opp til dere. Du kan besøke mentorfamilien hjemme eller dere kan finne på ulike ting sammen.

Kontaktopplysninger

Telefon: 815 55 201

E-post: rodekorstelefonen@redcross.no, dette er en ikke-anonym linje.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll