Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Mii lea Rukses Ruossa-telefovdna bággonáitaleami ja vuolledábiid vahágahttima birra?

Orru go du mielas muhtun bearrašis áigumin mearridit geainna don galggat náitalit? Balat go gillát vuolledábiid vahágahttima? Rukses Ruossa telefovdna bággonáitaleami ja vuolledábiid vahágahttima birra neavvu du maid bargat diekkár dilálašvuođain.

Ruskes Ruossa-telefovdna neavvu iešguđetlágan gudnái guoski veahkaválddi birra nugo:

  • bággu náitaleami olis
  • garra stivren iežat lagamusain
  • ballu guođahallat olgoriikii iežat dáhtu vuostá
  • vuolledábiid vahágahttin mii lea jo dáhpáhuvvan, dahje ballu gillát vuolledábiid vahágahttima
  • bearašriiddut

 

Rukses Ruossa-telefovdna fállá maiddái dieđuid ja bagadallama:

  • dutnje gii háliidat veahkehit ustibiid ja oahppásiid
  • váhnemiidda geaid mielas lea hástaleaddji bajásgeassit mánáid ođđa kultuvrras
  • veahkkeapparáhta bargiide, dahje earáide geat iežaset barggus deaivvadit olbmuiguin geat leat gillán gudnái guoski veahkaválddi

Rukses Ruossa-telefovnna bargiin sáhttet maiddái veahkehit du váldit oktavuođa veahkkeapparáhta earái osiiguin.

Sáhtát leat anonyma jus dan háliidat, nappo it dárbbaš muitalit namat. Rukses Ruossa-telefovnna bargiin lea jávohisvuođageasku, mii mearkkaša ahte eai sáhte earáide juohkit dieđuid du birra jus ieš it mieđa dasa.

Sáhtát maiddái sáddet e-poastta deike info.tvangsekteskap@redcross.no, dahje váldit oktavuođa Facebookas.


Telefovdna 815 55 201.

E-poasta: info.tvangsekteskap@redcross.no

Rukses Ruossa-telefovnna neahttabáiki (Dušše dárogiella)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.