Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czym jest telefon zaufania Czerwonego Krzyża ds. wymuszonych małżeństw i okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz negatywnej kontroli społecznej?

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Czy ktokolwiek w Twojej rodzinie chce decydować o tym, z kim masz zawrzeć związek małżeński? Boisz się, że zostaniesz poddana zabiegowi obrzezania kobiet? Telefon zaufania Czerwonego Krzyża ds. wymuszonych małżeństw i okaleczania żeńskich narządów płciowych udziela porad na temat sposobu postępowania w takich sytuacjach.

Jaką pomoc oferuje telefon zaufania Czerwonego Krzyża?

Telefon zaufania Czerwonego Krzyża udziela porad dotyczących różnych form przemocy w imię honoru, takich jak:

  • wywieranie nacisku w celu zmuszenia do zawarcia małżeństwa,
  • silna kontrola ze strony najbliższych (negatywna kontrola społeczna),
  • lęk przed pozostawieniem za granicą wbrew Twojej woli,
  • zabieg obrzezania kobiet, który został przeprowadzony lub obawa, że zostanie przeprowadzony,
  • konflikty rodzinne.

Telefon zaufania Czerwonego Krzyża oferuje również informacje i porady dla:

  • osób, które chcą pomóc przyjaciołom lub znajomym,
  • rodziców, którym trudno jest wychowywać dzieci w nowej kulturze,
  • pracowników usług zdrowotnych lub wsparcia albo innych, którzy spotykają w swojej pracy osoby doświadczające przemocy w imię honoru.

Personel telefonu zaufania Czerwonego Krzyża może również pomóc Ci w nawiązaniu kontaktu z innymi usługami wsparcia.

Obejrzyj film o telefonie zaufania Czerwonego Krzyża::

 

Dzwoń anonimowo

Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Pracownicy Telefonu zaufania Czerwonego Krzyża są zobowiązani do zachowania tajemnicy, co oznacza, że nie będą przekazywać innym osobom informacji na Twój temat bez Twojej zgody.

Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres info.tvangsekteskap@redcross.no lub skontaktować się przez serwis Facebook.

Dane kontaktowe

Telefon: +47 815 55 201

E-mail: info.tvangsekteskap@redcross.no

Telefon zaufania Czerwonego Krzyża ds. wymuszonych małżeństw i okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz negatywnej kontroli społecznej