Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest telefon zaufania Czerwonego Krzyża ds. wymuszonych małżeństw i okaleczania żeńskich narządów płciowych?

Czy ktokolwiek w Twojej rodzinie chce decydować o tym, kogo powinnaś poślubić? Czy boisz się, że zostaniesz poddana zabiegowi obrzezania kobiet? Telefon zaufania Czerwonego Krzyża ds. wymuszonych małżeństw i okaleczania żeńskich narządów płciowych udziela porad na temat sposobu postępowania w takich sytuacjach.

Telefon zaufania Czerwonego Krzyża udziela porad dotyczących różnych form przemocy w imię honoru, takich jak:

  • wywieranie nacisku w celu zmuszenia do zawarcia małżeństwa
  • silna kontrola ze strony najbliższych
  • lęk przed pozostawieniem za granicą wbrew Twojej woli
  • zabieg obrzezania kobiet, który został przeprowadzony lub obawa, że mógłby zostać przeprowadzony
  • konflikty rodzinne

 

Telefon zaufania Czerwonego Krzyża oferuje również informacje i porady dla:

  • osób, które chcą pomóc przyjaciołom lub znajomym
  • rodziców, którym trudno jest wychowywać dzieci w nowej kulturze
  • pracowników jednostek udzielających pomocy lub innych, którzy spotykają w swojej pracy osoby doświadczające przemocy w imię honoru

Personel Telefonu zaufania Czerwonego Krzyża może również pomóc Ci w nawiązaniu kontaktu z innymi jednostkami udzielającymi pomocy.

Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Pracownicy Telefonu zaufania Czerwonego Krzyża są zobowiązani do zachowania poufności, co oznacza, że nie będą przekazywać innym osobom informacji na Twój temat bez Twojej zgody.

Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres: info.tvangsekteskap@redcross.no lub skontaktować się przez Facebook.


Telefon: 815 55 201.

E-mail: info.tvangsekteskap@redcross.no

Strona internetowa Telefonu zaufania Czerwonego Krzyża (tylko w języku norweskim)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.