Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

What is the Red Cross helpline for forced marriage and female genital mutilation?

Does somebody in your family want to decide whom you should marry? Are you afraid of being subjected to female genital mutilation? The Red Cross helpline for forced marriage and female genital mutilation can offer you advice on how to cope with such situations.

The Red Cross helpline offers advice about various forms of honour-related violence such as:

  • pressure in relation to entering into marriage
  • strong control from those closest to you
  • fear of being left abroad against your will
  • female genital mutilation that has already taken place, or the fear of same
  • family conflicts

 

The Red Cross helpline also offers information and advice to:

  • people wanting to help friends or acquaintances
  • parents who find it challenging to raise children in a new culture
  • staff in the support system or others who encounter people experiencing honour-related violence in their work

Staff who man the Red Cross helpline can also help you contact other parts of the support system.

You can remain anonymous, i.e. you don’t have to give your name. Staff who man the Red Cross helpline have a duty of confidentiality, which means they will not give information to others about you without your consent.

You can also send an e-mail to info.tvangsekteskap@redcross.no, or get in touch via Facebook.


Telephone 815 55 201.

E-mail: info.tvangsekteskap@redcross.no

Red Cross helpline’s website (Norwegian only)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.