Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay khadka caawimada Laan Qayrta cas ee guurka khasabka ah iyo gudniinka goynta xubinta taranka ee haweenka?

Miyuu qof qoyskaaga ah doonayaa inaad go’aan ka gaadho cidda aad guursanayso?  Ma ka baqanaysaa in lagugu khasbo gudniinka goynta xubinta taranka ee haweenka? Khadka caawimada Laan qayrta Cas ee guurka khasabka ah iyo gudniinka goynta xubinta taranka ee haweenka waxay ku siin kartaa talada si wax looga qabto xaalada sidaas ah.

Khadka caawimada laan qayrta Cas waxay bixisaa talada ku saabsan qaababka kale duwan ee dagaalka sharafta la xidhiidha sida:

  • cadaadiska la xidhiidha gelitaanka guurka
  • maamulka xoogan ee kuwa adiga aadka kuugu dhow
  • ka baqshada in dalka dibadiisa lagaaga tago addoon rabin
  • gudniinka goynta xubinta taranka ee haweenka hadd ka hor dhacay ama baqdinta la midka ah
  • khilaafyada qoyska

 

Khadka caawimada laan qayrta Cas sidoo kale waxay siisaa macluumaadka iyo:

  • dadka doonaya inay caawiyaan saaxiibada ama macaariifta
  • waalidka ay dhibaato ku noqoto inay ku koriyaan carruurtooda dhaqan cusub
  • shaqaalaha nidaamka taageerada ama kuwa kale ee la kulma dadka la kulma dagaalka sharafta la xidhiidha ee shaqadooda.

Shaqaalaha ka shaqeeya khadka caawimada Laan qayrta Cas sidoo kale waxay kaa caawin karaan inaad la xidhiidho kooxaha kale ee nidaamka taageerada

Waxa la qarin karaa magacaaga, taas waxaa loola jeeda, uma baahnid inaad bixiso magacaga. Shaqaalaha khadka caawimada Laan qayrta Cas waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga, taas oo macnaheedu yahay ma siin doonaan macluumaadka kuwa kale ee adiga kugu saabsan la’aanta oggolaanshahaaga.

Waxaad sidoo kale iimayl u diri kartaa info.tvangsekteskap@redcross.no, ama waxaad kula xidhiidhi kartaa Facebook.


Telefoonka 815 55 201.

Iimayl: info.tvangsekteskap@redcross.no

Khadka caawimada websaydka Laan qayrta Cas (Keliya Af Noorwayjiyaan)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.