Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll?

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Opplever du at noen i familien vil bestemme hvem du skal gifte deg med? Frykter du å bli utsatt for kjønnslemlestelse? Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gir deg råd om hvordan du kan forholde deg i slike situasjoner.

Hvordan kan Røde kors-telefonen hjelpe?

Røde Kors-telefonen gir råd om ulike former for æresrelatert vold som:

  • press i forbindelse med inngåelse av ekteskap
  • sterk kontroll fra dine nærmeste (negativ sosial kontroll)
  • redsel for å bli forlatt i utlandet mot din vilje
  • allerede gjennomført kjønnslemlestelse, eller frykt for å bli kjønnslemlestet
  • familiekonflikter

Røde Kors-telefonen tilbyr også informasjon og veiledning:

  • til deg som ønsker å hjelpe venner eller bekjente
  • til foreldre som synes det er utfordrende å oppdra barn i en ny kultur
  • til ansatte i hjelpeapparatet, eller andre som møter mennesker utsatt for æresrelatert vold i arbeidet sitt

De ansatte ved Røde Kors-telefonen kan også hjelpe deg med å kontakte andre deler av hjelpeapparatet.

Se film om Røde Kors-telefonen:

 

Ring anonymt

Du kan være anonym hvis du ønsker det, det vil si at du ikke trenger å si hvem du er. De som jobber i Røde Kors-telefonen har taushetsplikt, som betyr at de ikke vil gi opplysninger om deg videre til andre uten at du selv samtykker til det.

Du kan også sende e-post til info.tvangsekteskap@redcross.no, eller ta kontakt via Facebook.

Kontaktopplysninger

Telefon: 815 55 201

E-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll