Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen «Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage»

Filmen «Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage«handler om en voksen og tilsynelatende vellykket kvinne. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.

Filmen «Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage«handler om en voksen og tilsynelatende vellykket kvinne. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.