Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Foreldresamarbeid etter vold og samlivsbrudd

Animasjonsfilm om hvordan stalking – personforfølgelse føles på kroppen. (0:90)

 

Animasjonsfilmen «Foreldresamarbeid etter vold og samlivsbrudd» illustrerer noen av utfordringene en forelder kan støte på i møte med hjelpeapparatet etter samlivsbrudd når det har forekommet vold. (01:56).

Filmen er utviklet og produsert av Tor Martin Austad ved Visuallab på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om foreldresamarbeid etter vold og samlivsbrudd