Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvordan kan du snakke med fastlegen om vold og overgrep?

Utsettes du for overgrep eller opplever vold hjemme? Har du problemer med en voldelig partner? Strever du med opplevelser tilbake i tid? Eller er du hissig, oppfarende og har problemer med å kontrollere sinnet ditt? Truer du eller utøver vold mot partneren din eller barna dine? Å snakke med fastlegen kan være et første skritt for å ta tak i problemene.

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

 

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les om å snakke med fastlegen om vold og overgrep.

Snakk med fastlegen hvis du bruker vold.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.