Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)

Utsatt for vold eller overgrep? Se film om hva JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) kan hjelpe deg med!

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om JURK.