Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du på et distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Se film fra et distriktspsykiatrisk senter (DPS). De kan hjelpe med å bearbeide ettervirkninger av vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk.

Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om psykisk helsehjelp etter vold og overgrep.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk: