Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Opplever du at noen i familien vil bestemme hvem du skal gifte deg med? Frykter du å bli utsatt for kjønnslemlestelse? Se film om hva Røde Kors-telefonen kan hjelpe deg med!

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.