Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Opplever du at noen i familien vil bestemme hvem du skal gifte deg med? Frykter du å bli utsatt for kjønnslemlestelse? Se film om hva Røde Kors-telefonen kan hjelpe deg med!

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.