Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Opplever du at noen i familien vil bestemme hvem du skal gifte deg med? Frykter du å bli utsatt for kjønnslemlestelse? Se film om hva Røde Kors-telefonen kan hjelpe deg med!

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.