Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen “Det finnes mange typer vold i nære relasjoner”

 

Filmen “Det finnes mange typer vold i nære relasjoner” handler om en godt voksen mann. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.