Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen «Det finnes mange typer vold i nære relasjoner»

Filmen «Det finnes mange typer vold i nære relasjoner» handler om en godt voksen mann. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.

Filmen «Det finnes mange typer vold i nære relasjoner» handler om en godt voksen mann. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.