Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen «Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes»

Filmen «Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes» handler om et barn som lever med vold mellom foreldrene. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.

Filmen «Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes» handler om et barn som lever med vold mellom foreldrene. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.