Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen “Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes”

 

Filmen “Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes” handler om et barn som lever med vold mellom foreldrene. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.