Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Koronakrisen – hjelp ved vold og overgrep

Hjelpetilbud for voldsutsatte gjennom corona-pandemien

Restriksjonene i forbindelse med Corona-pandemien har dels ført til at tjenester som fortsatt er åpne har et redusert hjelpetilbud, dels til midlertidig nedstenging av enkelte hjelpetjenester. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke om du kan få hjelp. På nettsidene våre finner du oversikt over de ulike tjenestene og kontaktinformasjon. Nedenfor har vi listet noen sentrale døgnåpne tjenester.

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt over en rekke andre hjelpetilbud. Tjenestetilbudet endrer seg i takt med myndighetenes anbefalinger men også avhengig av lokale forhold. Trenger du hjelp, ta kontakt og sjekk ut hvor du kan få hjelp. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.