Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Den digitale volden

Mann og kvinne viser frem Samasonic mobiltelefon

Moderne teknologi kan brukes som våpen.

Noen bruker mobiltelefonen til å skade andre ved å kontrollere eller presse dem eller ved å dele eller spre innhold som er seksualisert, voldelig, truende, krenkende eller trakasserende..

– Dette er et alvorlig problem som det snakkes altfor lite om, sier Geir Borgen, lege og redaktør for nettsiden dinutvei.no hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

– Kanskje skulle mobiltelefoner komme med en advarsel mot faren for å skade andre – lik den vi finner på røykpakker og snusbokser. I mange år har vi nemlig sett stadige forbedringer innen mobilteknologien. Bedre kameraer, større prosessorer, lokaliseringsmuligheter og 5G-dekning løftes fram som store fordeler. Men teknologien har også noen åpenbare ulemper og gir et vell av muligheter for dem som ønsker å overvåke, kontrollere, plage, krenke eller trakassere andre.

På bakgrunn av henvendelsene til dinutvei.no, ser Borgen at den digitale volden kan pågå over år. Noen lever med en enorm frykt for hva som kan skje, isolerer seg fullstendig fra omverdenen og avstår fra å leve livet slik de selv ønsker. Det kan i sin tur ha store økonomiske og helsemessige konsekvenser for den det gjelder – og resulterer i at enkelte har behov for langvarig behandling og oppfølging i helsevesenet. Borgen minner også om at det er viktig å huske på at det er ulovlig å utsette andre for digital vold, og at det er viktig at de som gjør det, ber om og får hjelp til å endre adferd.

– Nettopp derfor ønsker vi nå å øke bevisstheten rundt digital vold, sier Borgen.

Økende problem

En norsk studie fra 2013 avdekket at hver åttende kvinne opplever en form for stalking i løpet av livet. Fire av 100 menn opplever det samme. En spørreundersøkelse fra 2017 blant ungdom i fem europeiske land fant at 38 prosent av jentene og 20 prosent av guttene i Norge som var eller har vært i et forhold hadde opplevd nettovergrep fra sin kjæreste.

– Vi har imidlertid ikke tall på hvor mange voksne i Norge som i dag blir utsatt for digital vold fra en nærstående, sier Borgen hos dinutvei.no

– En viktig årsak til dette er nok at digital vold som fenomen fortsatt er en forholdsvis ny problemstilling.

Norsk politi rapporterer for perioden 2015–2017 en merkbar økning i antall nettovergrepssaker. Borgen mener politiets rapporter, henvendelsene til dinutvei.no og ulike medieoppslag til sammen gir god grunn til å tro at digital vold er et økende samfunnsproblem.

En digital arena

Digital vold er ikke egen form for vold, men et samlebegrep for når ulike digitale plattformer er arenaer for vold og overgrep.

Hva er digital vold?

– Felles for digital vold er at volden foregår via digitale plattformer som internett, mobil og ved hjelp av andre digitale hjelpemidler, for eksempel sporings- eller lokaliseringsenheter, sier Borgen.

– Digital vold inkluderer både psykisk vold, fysisk vold, seksuell vold, negativ sosial kontroll, økonomisk vold og andre former for vold. Ulike former for vold griper ofte over i hverandre og opptrer samtidig i et voldelig forhold.

Digital vold kan også skje i form av forfølgelse og kontroll over landegrenser. Det kan være en ekskjæreste eller storfamilien som ved hjelp av digitale hjelpemidler finner måter å true eller overvåke på.

Særtrekk ved digital vold

Det er noen sider ved digital vold som gjør at den kan oppleves ekstra belastende for den som utsettes for det.
– For eksempel kan overgrep som skjer på nettet, eller ufrivillig deling av intime bilder, spres til et ubegrenset antall mennesker i uoverskuelig framtid, sier Borgen.

– Offeret selv eller andre kan gå inn og se eller lese på nytt og på nytt. Offeret kan for eksempel stadig gå og være redd for at en potensiell ny arbeidsgiver eller andre skal finne bildene ved Google-søk. På den måten tar overgrepet aldri helt slutt – og traumet gjenoppleves gang på gang.

Videre kan avsender være anonym eller bruke en falsk profil og utgi seg som hvem som helst. Når man er anonym, får man ikke den samme korreksjonen fra samfunnet rundt som man gjør ellers Dette gjelder både barn og voksne. Forskning tyder på at det at man ikke står i en ansikt–til–ansikt-relasjon kan gjøre det lettere å foreta slike handlinger.

Sammenhenger

En forskningsoversikt over forekomst og konsekvenser av digital vold blant barn og ungdom viser en betydelig sammenheng mellom tradisjonell og digital vold, noe som kan bety at digital vold utgjør en del av mer omfattende vold.

– Internett og mobilnett er underlagt de samme lover og regler som samfunnet for øvrig, sier Borgen hos dinutvei.no

– Vi ønsker nå å fortelle hele Norge at det fins hjelp å få hvis man har blitt utsatt for digital vold. På dinutvei.no har vi samlet informasjonen om hvor du finner denne hjelpen.

Mer om digital vold

Kilder

Stalking experiences and associated factors–a controlled population-based study from Norway

Barter C, Stanley N, Wood M, Lanau A, Aghtaie N, Larkins C, et al. Young people’s online and face-to-face experiences of interpersonal violence and abuse and their subjective impact across five European countries. Psychology of Violence 2017;7(3):375-84.