Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ord kan også være vold

En mann forteller om å bli utsatt for vold i nære relasjoner.

Ord kan også være vold.

«Etterhvert begynner man å føle seg som de tingene man blir kalt, som en dritt uten verdi». Sitatet er fra videoen Bufdir-Oppvekst lanserte på den internasjonale mannsdagen 19. november for å minne om at menn også blir rammet av vold, og at de har rett til å få hjelp! Se filmen: