Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ord kan også være vold

Ord kan også være vold.

«Etterhvert begynner man å føle seg som de tingene man blir kalt, som en dritt uten verdi». Sitatet er fra videoen Bufdir-Oppvekst lanserte på den internasjonale mannsdagen 19. november for å minne om at menn også blir rammet av vold, og at de har rett til å få hjelp! Se filmen:

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.