Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Arendalsuka 2018, 13.-18. august

Arendalsuka 2018

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Nedenfor finner du noen av arrangementene som har fokus på vold og overgrep.

Hvorfor så lite oppmerksomhet om vold og overgrep mot eldre?
Onsdag 15/8 2018 kl. 09:00 – 10:30 inviterer politiet til debatt om vold og overgrep mot eldre.
Siri Lill Mannes er konferansier og på programmet er blant annet Astrid Sandmoe fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og politioverbetjent Hanne Finanger fra politiet.

Forebygging av seksuelle overgrep blant ungdom.
Torsdag 16/8 2018 kl. 14:00 – 15:00 arrangerer Stiftelsen Tryggere og Nasjonalt SRHR-nettverk en workshop med temaene: Hva er seksuelle overgrep? Samtykke og nyttige verktøy i samtaler med ungdom for å forebygge seksuelle overgrep.

Voldtekt – et folkehelseproblem.  
Torsdag 16/8 2018 kl. 14:00 – 15:00 presenter Dixi Ressurssenter mot voldtekt og Nasjonalt SRHR-nettverk dagens statistikk på feltet, hva seksuelle overgrep kan føre til og hva som faktisk hjelper den utsatte.

Det er flere debatter og seminarer om vold og/eller overgrep i løpet av uka. Blant annet arrangerer Kvinnenettverket i Agder Arbeiderparti et Temamøte om vold i nære relasjoner, tirsdag 14/8 2018 kl. 18:00 – 19:30.

Fullt program for Arendalsuka 2018 finner du her: https://arendalsuka.no/event/search