Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vold i nære relasjoner 2018

Justis- og beredskapsdepartementets samarbeids- og samordningspris 2018

Justis- og beredskapsdepartementet vil også i 2018 dele ut en samarbeids- og samordningspris.

Prisen skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».

Prisen er på 250 000 kroner og prismidlene skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til kandidater. Frist for å foreslå kandidater er 16. november 2018.

Les mer om prisen på regjeringens egne nettsider.