Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vold i nære relasjoner 2018

Justis- og beredskapsdepartementet vil også i 2018 dele ut en samarbeids- og samordningspris.

Prisen skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».

Prisen er på 250 000 kroner og prismidlene skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til kandidater. Frist for å foreslå kandidater er 16. november 2018.

Les mer om prisen på regjeringens egne nettsider.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.