Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Artikler for fagpersoner

Jobber du med mennesker? Her finner du artikler om hvordan å møte mennesker som er utsatt for vold eller overgrep. Tips oss gjerne om du vet om andre ressurser vi kan få med her.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.