Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Rettentil.no – om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Illustrasjon fra portalen rettentil.no

Informasjonsportalen «RETT til å bestemme over eget liv» skal hjelpe fagpersoner som møter unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Hva er Rettentil.no?

Overdreven sosial kontroll er psykisk vold, og det er et folkehelse- og samfunnsproblem som må fanges opp av kompetente fagpersoner.

Rettentil.no kan du blant annet lese om og se nyttige filmer med intervjuer av fagpersoner om:

  • tegn på at unge blir utsatt for negativ sosial kontroll
  • grunner til æresrelatert vold
  • forskjellen på arrangert- og tvangsekteskap
  • mistanke om kjønnslemlestelse
  • å leve med krysskultur

Portalen er laget av RVTS Øst og er basert på innholdet i «Retten til å bestemme over eget liv», Justis- og beredskapdepartementets handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Ett av tiltakene er å øke kunnskap i tjenestene om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse, noe Rettentil.no skal bidra til.