Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

SNAKKE – lær om samtaler med barn

Illustrasjon fra opplæringsplattformen SNAKKE

Opplæringsplattformen SNAKKE skal hjelpe deg som er bekymret for et barn og lurer på hvordan du kan snakke med barnet. SNAKKE består av filmer av samtaler med barn, et «samtalespill» og kunnskapsartikler.

Hva er SNAKKE?

Når voksne blir bekymret for et barn, blir de ofte usikre på hvordan de skal snakke med barnet. SNAKKE skal være en plattform for dem som jobber med barn og unge, som gjør at de kan lære om – og øve seg på – å snakke med barn om vanskelige temaer.

Kunnskapsressurser på nett

SNAKKE består av ulike kunnskapsressurser:

#SNAKKElab er filmer av samtaler mellom barn og voksne (skuespillere) med en veileder på bakrommet, som kan danne grobunn for diskusjoner og læring om samtaler med barn.

#SNAKKEsim er et dataspill som simulerer samtaler med barn, hvor brukeren kan øve seg på å samtale med barn om hvordan de har det.

#LærMer: kunnskapsartikler om barn, vold og overgrep og hva som er fagpersoners rolle og ansvar.

Nettstedet er utviklet av RVTS på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og er en del av Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementets tiltaksplan «En god barndom varer livet ut» (2014-2017).