Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Finnes det kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i din kommune? Trenger dere hjelp til å komme i gang?

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner er et viktig verktøy for å bekjempe vold i nære relasjoner. De kan også bedre tilbudene både til dem som utsettes for vold, til dem som utsetter andre for vold, samt til andre berørte.

Handlingsplaner mot vold, trinn for trinn

Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommuner som skal utarbeide kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Veilederen tar utgangspunkt i prosessen med å utvikle handlingsplaner og går gjennom denne trinn for trinn. Det er også utviklet en egen mal for hvordan handlingsplaner kan utformes.

Her finner du veilederen for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Hvem har laget veilederen?

Veilederen er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Representanter fra disse institusjonene har også vært med i utviklingen av veilderen:

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no