Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Finnes det kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i din kommune? Trenger dere hjelp til å komme i gang?

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal sikre at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud. Handlingsplaner skal styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivåer.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har sammen med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) – på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet – utviklet Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Viktige spørsmål som tas opp i veilederen er:

  • Hva er en handlingsplan?
  • Hvordan kommer man i gang med planarbeidet?
  • Hva bør en plan inneholde?
  • Hvordan kommer man fra plan til handling?

Veilederen inneholder også eksempler på planer og nyttige lenker.