Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

اگر به‌دلیل مواجهه با خشونت و تعرض جنسی به کمک نیاز داشتید، از کجا باید شروع کنید

spørsmålstegn tegnet på vind

درخواست کمک به‌دلیل مواجهه با خشونت و تعرض جنسی می‌تواند طاقت‌فرسا و دشوار باشد. در اینجا چند پیشنهاد برای اینکه از کجا می‌توانید کمک درخواست کنید آمده است.

اگر شما یا فرزندتان قربانی خشونت ازسوی شریک زندگی، عضوی از خانواده یا فرد دیگری هستید می‌توانید کمک دریافت کنید.

در شرایط جدی و تهدیدکننده زندگی

ازطریق شماره 112 با پلیس یا ازطریق شماره 113 با آمبولانس تماس بگیرید. پلیس همچنین می‌تواند مشاوره و راهنمایی دراختیار شما قرار دهد.

پلیس درخصوص خشونت و آزار چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

با خط امداد ملی نروژ برای قربانیان خشونت و آزار خانگی (VO-helpline) تماس بگیرید یا با پرسنل آن گپ بزنید

VO-helpline با شماره 116‎ 006، خط امداد دردسترس برای هر کسی است که تحت‌تأثیر خشونت یا تعرض جنسی خانگی قرار گرفته است. همچنین می‌توانید با پرسنل این خدمات گپ بزنید؛ سرویس گپ در سراسر کشور، رایگان و به‌صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود.

درباره VO-helpline ملی بیشتر بدانید

با پناهگاه بحران تماس بگیرید

اگر در رابطه عاطفی خشنی هستید، پناهگاه بحران می‌تواند محل امنی برای اقامت، مشاوره، راهنمایی،‌ کمک حقوقی، و ارجاع به خدمات دیگر (درصورت لزوم) ارائه کند. کودکان نیز می‌توانند از پناهگاه‌های بحران کمک بخواهند.

حتی اگر نیاز به اقامت در پناهگاه بحران نداشته باشید یا در خطر نباشید، همچنان می‌توانید از پناهگاه بحران کمک بگیرید.

درباره پناهگاه‌های بحران بیشتر بدانید

اگر کودکان در خانه مورد خشونت قرار می‌گیرند یا در محیطی خشن زندگی می‌کنند

با این خدمات تماس بگیرید:

 

کمک‌های پزشکی در موارد بروز خشونت و آزار

درصورت بروز جراحت یا اثرات بعدی، کمک پزشکی درخواست کنید.

از این گزینه‌ها کمک بخواهید:

این گزینه‌ها می‌توانند کمک پزشکی، مشاوره، راهنمایی و ارجاع (درصورت لزوم) ارائه دهند. پزشکان و مراکز کمک به قربانیان تعرض همچنین می‌توانند شواهد پزشکی قانونی تهیه کنند.

دفاتر رفاه خانواده می‌توانند درخصوص خشونت خانگی در خانواده‌ها و روابط زوجین کمک ارائه کنند

دفاتر رفاه خانواده به زوج‌ها و خانواده‌هایی که با مشکل، اختلاف یا بحران روبرو هستند کمک و راهنمایی ارائه می‌کنند. این دفاتر می‌توانند برای مشکلات مربوط به خشم و خشونت به افراد کمک کنند.

درباره دفاتر رفاه خانواده بیشتر بدانید

خدمات حمایتی بیشتر برای خشونت و تعرض جنسی

بسته به اینکه چه کسی هستید، تجربیاتی که داشته‌اید، و موقعیتی که در آن هستید، شاید مناسب‌تر باشد از خدماتی غیر از گزینه‌های ذکرشده در بالا کمک بگیرید.

مروری کلی از خدمات حمایتی بیشتر را در اینجا پیدا کنید