Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

در صورت وقوع خشونت یا سوء استفاده، که به کمک نیاز دارید، از کجا باید شروع کرد؟

spørsmålstegn tegnet på vind

اگر شما و/یا فرزندتان قربانی خشونت یک شریک زندگی، یکی از اعضای خانواده یا دیگران هستید، می‌توانید کمک بگیرید.

  • در شرایط حاد یا تهدید‌کننده زندگی، از طریق تلفن 112 با پلیس یا از طریق 113 با آمبولانس تماس بگیرید. پلیس نیز می‌تواند مشاوره و راهنمایی در اختیارتان قرار دهد.
  • خط تلفنی ملی VO – خط تلفن ملی برای گزارش خشونت خانگی در نروژ با شماره 116 006 (Vold- og overgrepslinjen) – در خدمت کسانی است که قربانی خشونت یا سوء استفاده خانگی قرار گرفته‌اند. این یک خدمت ملی و رایگان است که به صورت 24 ساعته باز است.
  • یک پناهگاه خشونت خانگی (krisesenter) می‌تواند محل اقامتی امن، مشاوره، راهنمایی، کمک حقوقی و ارجاع به خدمات دیگر را در صورت لزوم برای شما فراهم کند. حتی اگر در آنجا زندگی نکنید، می‌توانید از پناهگاه کمک بگیرید.
  • اگر کودکان قربانی خشونت هستند یا در خانه با خشونت زندگی می‌کنند – با خدمات رفاهی کودک (barnevernet) در شهرداری خود یا با تلفن اضطراری برای کودکان و نوجوانان (Alarmtelefonen for barn og unge) تلفن: (+47) 116 111، پست الکترونیکی: alarm@116111.no.تماس بگیرید.
  • پزشک عمومی شما  (fastlege)، مرکز حمایت از قربانیان تعرض (overgrepsmottak)، یا کلینیک سلامت کودک (helsestasjon) می‌توانند در صورت لزوم، کمک پزشکی، مشاوره، راهنمایی و ارجاع دهند. پزشکان و مراکز حمایت از قربانیان تعرض نیز می‌توانند شواهد پزشکی قانونی را تأمین کنند.
  • دفاتر خدمات رفاه خانواده (Familievernkontor) به زوجین و خانواده‌هایی که دچار مشکل، درگیری یا بحران هستند و در میان موارد دیگر با مشکلات خشم و خشونت مواجهند، کمک و مشاوره می‌دهند.

در صورت نیاز به کمک، همه پیشنهادات فوق نقطه‌ای ممکن برای شروع است. بسته به اینکه چه کسی هستید، تجربیات و موقعیتی که در آن قرار دارید، ممکن است برای شما مناسب‌تر باشد که از جای دیگری شروع کنید. در سمت راست، مکان‌های دیگری را لیست کرده‌ایم که می‌توانید از آنها کمک بگیرید.