Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Seminar – Barrierer mot hjelp ved vold

Barrierer mot hjelp ved vold

Seminaret ble avholdt onsdag 30. august, se opptak nedenfor.

Dinutvei.no arrangerte sammen med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, seminaret «Barrierer mot å søke, og mot å gi, hjelp ved vold – påvirkes barrierene av om den som blir utsatt for vold har flyktning- eller innvandrerbakgrunn?».

Se opptak av seminaret:

Program

Visning av kortfilmen «Det finnes hjelp» (2 min) som filmskaperen og dokumentaristen Nefise Özkal Lorentzen har laget på oppdrag fra dinutvei.no.

Innlegg ved:

 • Parvin Kiamanesh, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
  – Presentasjon av foreløpige funn fra forskning om kvinner på krisesenter og hvilke barrierer de har opplevd før de har fått hjelp.
 • Pia Camilla Aursand, psykologspesialist ved Enerhaugen familievernkontor
  – Hjelpernes barrierer og praktikerens ståsted – er vi bevisst våre fordommer og hvordan de påvirker oss? Hva er kulturkompetanse, har vi aksept for kulturforskjeller og hvilke fallgruver bør vi unngå?
 • Jorunn Opsahl, ledende helsesøster Stovner bydel
  – Hvordan spørre/snakke om vold? Erfaringer fra Stovner bydel.
 • Yngvil Grøvdal, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
  – Det allmenngyldige vs det kulturspesifikke

Panelsamtale

Disse vil sitte i panelet:

 • Emine Kale, psykolog og rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI). Emine har også egen psykologpraksis.
 • Leoul Mekonen, studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og leder den frivillige organisasjonen Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR).
 • Anne Marte Stifjell, prosjektleder i Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Marianne Opaas, forskningsleder / spes. i klin. psykologi og samfunnspsykologi ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Moderator/ordstyrer: Ida Irene Bergstrøm