Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Retten til å bestemme over eget liv – ny handlingsplan

Nasjonal handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

Sakset fra Regjeringens egne nettsider:

Planen ble lansert 8. mars og har 28 tiltak fordelt på fem innsatsområder: Et styrket rettsvern for utsatte personer, styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk, endring av holdninger og praksis i berørte miljøer, styrke kunnskapen i tjenestetilbudet og styrke forskning og øke kunnskapsdeling.

Den forebyggende innsatsen blir forsterket. De som ikke ser noen annen utvei enn å bryte med familien, skal få god oppfølging til å takle et nytt liv. Planen retter seg mot alle som berøres av tematikken negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og da særlig ansatte i hjelpetilbudene, beslutningstakere og frivillige organisasjoner.

Les hele planen:
Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) (PDF)