Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvor lite skal du finne deg i – en kampanje fra politiet

I kampanjen "Hvor lite skal du finne deg i?" belyser politiet mot vold i nære relasjoner.

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. 

Målsettingen med politiets kampanje er å gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. Kampanjen rettes mot personer utsatt for vold fra partner, inkludert unge par, samt personer som kjenner til at andre blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Les mer og se hele videoen på hvorlite.no og/eller følg kampanjen på KRIPOS’ facebook-side.