Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ny landsdekkende offeromsorg

Statsbudsjettet 2017

Regjeringen foreslår å opprette en ny landsdekkende offeromsorg i tilknytning til de nye politidistriktene. Satsingen vil gi bedre ivaretakelse av ofrenes behov og bidra til at ofrene i større grad klarer å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet.

Styrking av offeromsorgstilbud hos politiet vil gi bedre tilbud til ofre, økt kapasitet til å følge opp ofre over tid og til å samarbeide med øvrig hjelpeapparat, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). Les mer på Regjeringen.no