Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ny landsdekkende offeromsorg

Regjeringen foreslår å opprette en ny landsdekkende offeromsorg i tilknytning til de nye politidistriktene. Satsingen vil gi bedre ivaretakelse av ofrenes behov og bidra til at ofrene i større grad klarer å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet.

Styrking av offeromsorgstilbud hos politiet vil gi bedre tilbud til ofre, økt kapasitet til å følge opp ofre over tid og til å samarbeide med øvrig hjelpeapparat, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). Les mer på Regjeringen.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.