Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Kampanje mot vold mot kvinner

16 dagers kampanjen mot vold mot kvinner

25. november – Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Dagen markeres både nasjonalt og internasjonalt og er også starten på 16 dagers aktivisme mot kjønnsbasert vold.

Vold rammer små jenter og voksne kvinner, uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Hele 35 prosent av alle kvinner i verden vil i løpet av livet oppleve vold. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år. 250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år og 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse
(Kilde: FN-sambandet).

Vold mot kvinner er brudd på menneskerettigheter og kan hindre kvinners deltakelse i samfunnet. Vold er også en alvorlig global helsetrussel.

Den internasjonale 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner begynte i 1991, og varer fra 25. november (den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner) til 10. desember (den internasjonale menneskerettighetsdagen).

Kampanjen oppfordrer enkeltpersoner og grupper rundt om i verden til å handle for å bekjempe alle former for vold mot kvinner og jenter.

> International Day for the Elimination of Violence Against Women
> 16 days of activism, 2016

Følg gjerne dinutvei.no på Facebook! I perioden vil vi dele arrangementer vi blir gjort kjent med her.