Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ikke alle hemmeligheter skal holdes

I perioden 29.august til 9. september kjører KRIPOS kampanjen «Ikke alle hemmeligheter skal holdes». Målet med kampanjen er at overgrep skal stanses så tidlig som mulig og at barn skal få hjelp så fort som mulig. Kampanjen retter seg mot først og fremst mot barn mellom 10 og 14 år og voksne rundt barna og baserer seg på viktige funn i en ny rapport om seksuelle overgrep mot barn under 14 år .

Hovedbudskapet i kampanjen er:

  • Altfor mange barn tier for lenge om at de er utsatt for overgrep.
  • Noen sier det til en venn eller venninne.
  • Ofte blir det som har skjedd deres hemmelighet.
  • Ikke alle hemmeligheter skal holdes.
  • Ta kontakt med politiet eller en voksen du stoler på.

Følg kampanjen på Facebook @kripos_ncis og Instagram @kripos_ncis

Rapporten «Seksuelle overgrep mot barn under 14 år» som er utgangspunktet for kampanjen, synliggjør blant annet hvor lenge barn tier om overgrep, og at det tar for lang tid før politiet får vite om overgrepene og stanset dem. Barn kan ha fortalt om overgrepet til en venninne eller en voksen, men det går ofte ikke videre. KRIPOS’ mål er at flere skal fortelle om overgrep tidligere og at de tar kontakt med politiet. Kampanjen skal også bidra til bedre kunnskap om hvordan andre kan møte et barn som er utsatt for seksuelle overgrep.

Følg kampanjen på Facebook @kripos_ncis og Instagram @kripos_ncis.