Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hovedparolen 8. mars i Oslo: Kamp mot vold og voldtekt – rettssikkerhet for kvinner

8. mars 2017, den internasjonale kvinnedagen.

Dinutvei.no oppfordrer deg til å delta i markeringa av den internasjonale kvinnedagen

Flere av de store byene har hovedparoler som retter oppmerksomheten mot vold, seksualisert vold, voldtekt og sosial kontroll av kvinner.

Mange norske byer markerer kvinnedagen, og har egne komiteer eller initiativer for 8. mars. I Fagbladet listes Facebooksidene for noen av dem.

Vi ønsker alle våre lesere og følgere

god feiring!