Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hovedparolen 8. mars i Oslo: Kamp mot vold og voldtekt – rettssikkerhet for kvinner

Dinutvei.no oppfordrer deg til å delta i markeringa av den internasjonale kvinnedagen

Flere av de store byene har hovedparoler som retter oppmerksomheten mot vold, seksualisert vold, voldtekt og sosial kontroll av kvinner.

Mange norske byer markerer kvinnedagen, og har egne komiteer eller initiativer for 8. mars. I Fagbladet listes Facebooksidene for noen av dem.

Vi ønsker alle våre lesere og følgere

god feiring!

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.