Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hjelp til barn med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Verken de nordiske landene eller Storbritannia har lykkes i å etablere offentlige landsdekkende strukturer for å sikre likeverdig behandling til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Det kommer fram i en rapport fra NKVTS

Sakset fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS):

Disse barna utgjør en risiko for seg selv og andre. Vi vet at det er en betydelig andel barn og unge som utøver problematisk og skadelig seksuell atferd mot andre barn. Samtidig er det per i dag bare ett offentlig spesialisert behandlingstilbud til denne gruppen barn i Norge, sier Ingunn Rangul Askeland, forsker ved NKVTS.

Rapporten Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd gir en oversikt over eksisterende behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) og hvordan tilbudene er organisert i de nordiske landene og Storbritannia. I tillegg kommer forskerne med forslag til en landsdekkende struktur for å sikre likeverdig behandling til denne gruppen.

Les mer om og last ned rapporten fra NKVTS’ nettsider.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.