Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Det er heldigvis hjelp å få!

Kjære leser

Hensikten med illustrasjonen ovenfor er ikke at du skal sette ribba, lutefisken eller steika i halsen. Redaksjonen ønsker heller ikke å ta fra deg kosen og gleden ved det å feire jul. Vi har likevel trang til å minne om at for enkelte beskriver “harde pakker” og “sju slag” en ganske annen virkelighet enn for flertallet av oss.

Vi vil også minne om at:

  • hvis du er utsatt for vold og/eller overgrep, er det hjelp å få – les mer
  • som pårørende kan du ofte gjøre noe, og du kan også selv få råd og hjelp – les mer
  • hvis du utøver vold og/eller overgrep, kan du ta ansvar, og du kan få hjelp til å få bukt med det – les mer

Vi ønsker alle våre lesere og følgere

god jul og et godt nytt år

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.