Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Aktuelt: ung.no – #ikkegreit

Kampanjen #ikkegreit skal forebygge bildedeling, kjærestevold og festrelatert voldtekt

Opplever du noe som er #ikkegreit?

#ikkegreit var en kampanje for å forebygge og bevisstgjøre knyttet til temaene bildespredning, festrelatert voldtekt og kjærestevold. Målgruppen for kampanjen var ungdom mellom 15 – 23 år.

Se og del de sterke musikkvideoene: https://youtu.be/GDacaX7q4Qs

ung.no og Facebooksiden til ung.no finner du mer om temaene.