Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Aktuelt: ung.no – #ikkegreit

Opplever du noe som er #ikkegreit?

#ikkegreit er en kampanje som skal forebygge og bevisstgjøre rundt temaene bildespredning, festrelatert voldtekt og kjærestevold. På ung.no/ikkegreit finner du historier, hjelpetjenester, relaterte artikler og filmer om temaene.

Se og del de sterke musikkvideoene: https://youtu.be/GDacaX7q4Qs

Les og del artiklene ung.no/ikkegreit og følg med på Facebooksiden til ung.no

Målgruppen for kampanjen er ungdom mellom 15 – 23 år. Ny kampanjeperiode 3. til 20. februar 2017.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.