Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Stiftelsen Tryggere?

Sliter du med å kontrollere sinnet ditt? Kan du bli så sint at du mister kontrollen og gjør noe du angrer på etterpå? Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner gjennom tiltak rettet mot både enkeltpersoner og grupper. 

Stiftelsen Tryggere tilbyr blant annet:

  • Sinnemestring – for menn og kvinner som sliter med å kontrollere sinnet sitt.
  • Tryggere foreldre – for foreldre som ønsker å skape tryggere oppvekst for barna sine og forhindre usunne sinnereaksjoner.
  • Tryggere kjæreste – samtaletilbud og tilbud om chat rettet mot ungdommer for å stoppe og for å forebygge vold og overgrep
  • Kurs og foredrag

Stiftelsen Tryggere er en privat stiftelse som får støtte fra private og offentlige tilskuddsordninger.


Tlf: 917 61 562
bl@tryggere.no

Stiftelsen Tryggeres nettsted

Hva er Stiftelsen Tryggere? https://dinutvei.no/utover/hjelpetilbud-til-utovere/326-hva-er-stiftelsen-tryggere

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det