Hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt

Konfliktrådet Sør-Vest

Avdelingene Stavanger og Haugesund tilbyr mekling i Rogaland og kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Stord og Sveio i Hordaland.

Besøksadresse:
Kirkegata 130, 5527 Haugesund
Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Postadresse:
Postboks 481, 5501 Haugesund

Tlf: 53 01 43 79

E-post: sorvest@konfliktraadet.no

Nettsted

Kort omtale av Konfliktrådet på dinutvei.no


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Støttesenter for kriminalitetsutsatte, Stavanger/Haugesund – Sør-Vest politidistrikt

Stavanger (dekker også Sirdal i Vest-Agder):
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger

Haugesund:
Smedasundet 50, 5528 Haugesund

Tlf: 404 46 516

E-post: stottesenter.sor-vest@politiet.no

Nettsted

Kort omtale av støttesentrene for kriminalitetsutsatte på dinutvei.no


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Rådgivning

 • Ingen ventetid
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Støttesenter for kriminalitetsutsatte, Bodø/Mosjøen – Nordland politidistrikt

Besøksadresse Bodø (dekker også Gratangen i Troms):
Bodø politistasjon
Kongens gate 81, 8006 Bodø

Mosjøen politistasjon
Skjervgata 41, 8656 Mosjøen

Tlf: 404 46 520

E-post: stottesenter.nordland@politiet.no

Nettsted

Kort omtale av støttesentrene for kriminalitetsutsatte på dinutvei.no


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Rådgivning

 • Ingen ventetid
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse