Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Bruker du vold - hva kan mannstelefonen tilby?

Sliter du med egen aggresjon og tyr til vold, eller er redd for at du skal ty til vold? Telefonen tar imot henvendelser fra deg som er mann, og som sliter.

Mannstelefonen er tilknyttet Reform - ressurssenter for menn. Når du ringer Mannstelefonen, møter du en telefonvakt du kan snakke med om det meste, også om egen aggresjon og voldsbruk. Frivillige telefonvakter har opplæring i - og gode kunnskaper om - å snakke med deg som befinner deg i en vanskelig livssituasjon.

Du kan også ta opp samlivsproblemer, skilsmisse og samværsproblematikk, vold eller overgrep du har vært utsatt for, ensomhet, isolasjon og konflikter eller andre situasjoner som oppleves vanskelige i livet ditt. De som arbeider ved telefonen, har taushetsplikt.

Mannstelefonen er landets eldste telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Telefonen tar imot henvendelser fra deg som er mann, og som sliter.

Telefonvakten kan hjelpe deg med å nøste opp i problemene – og kanskje sette dem i et nytt perspektiv.

Har du behov for mer spesialisert hjelp, vil telefonvakten gi deg råd om hvem du kan henvende deg videre til.

Hvis du har et akutt behov for å samtale med noen på dagtid, altså utenom Mannstelefonens åpningstid, kan du ringe Reform – ressurssenter for menn på telefon 22 34 09 50. De strekker seg langt for å få tid til å snakke med deg. 


Mannstelefonen 22 34 09 60, mandag til fredag kl. 17 - 20 (unntatt de fleste høytids- og helligdager).

Mannstelefonens nettsted

 

Bruker du vold - hva kan mannstelefonen tilby? https://dinutvei.no/utover/hjelpetilbud-til-utovere/320-utover-du-vold-mannstelefonen

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det