Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er sinnemestring Brøsetmodellen?

Har du problemer med sinnet ditt? Går det ut over kjæreste og familie? Da kan hjelp av terapeuter som jobber med sinnemestring etter Brøsetmodellen være noe for deg.

Tilbudet er landsomfattende og retter seg mot voldsutøvere over 18 år. Metoden brukes mest i gruppebehandling, men kan også brukes individuelt. Du kan lære teknikker for å kontrollere den aggressive atferden din, og jobbe med å endre holdninger.

Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) er utviklet på Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs hospital. Til sammen er det nå utdannet 450 sinnemestringsterapeuter (2018) på landsbasis. 

Behandlere som bruker denne metoden arbeider oftest i psykisk helsetjeneste, på familievernkontor eller i barnevernet. Behandlerne har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det. Du finner oversikt over godkjente behandlingssteder her.

Du kan ta kontakt med fastlegen eller familievernkontoret for å få mer informasjon om tilbudet.


Informasjon om Brøsetmodellen og godkjente behandlingsplasser

Hva er sinnemestring Brøsetmodellen? https://dinutvei.no/utover/hjelpetilbud-til-utovere/265-sinnemestring-omtale

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det