Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Har det noe for seg å anmelde?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: Ønsker ikke oppgi
Kjønn: dame

Spørsmål

Forlot et psykisk og fysisk voldelig forhold for 2,5 år siden. Turte ikke anmelde den gang, vil gjerne nå. Blir fortsatt trakassert/forsøkt kontrollert på en måte som gjør meg redd for min sikkerhet. Allikevel usikker på om anmeldelse har noe for seg, da jeg ikke har bevis for psykisk/fysisk vold fra den gang og lite beviser i ettertid.

Redd for at saken bare blir henlagt. Har det noe for seg å anmelde?

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Så godt du kom deg ut av forholdet, men det er vondt å høre at du fortsatt blir trakassert og er redd for din egen sikkerhet. Det er viktig å ta på alvor.

Hvis du blir truet og er redd for egen sikkerhet, kan du kontakte politiet uten først å ha anmeldt forholdet. Du kan ringe 02800, forklare situasjonen og spørre om å få komme til en samtale. Politiet kan vurdere om det er behov for beskyttelsestiltak og eventuelt iverksette dette. I denne artikkelen kan du lese mer om tiltak for volds- og trusselutsatte som politiet eller du selv kan gjøre.

Det er vanskelig å forutsi hvordan politiet vil vurdere en anmeldelse og hvorvidt saken vil bli henlagt eller føre til etterforskning og tiltale.

Vold i nære relasjoner skjer ofte uten andre tilstede, det kan være få eller ingen vitner og dermed vanskelig å bevise. Din forklaring blir derfor viktig.

Hvis du bestemmer deg for å anmelde og skal forklare deg til politiet, fortell så mye du kan om det du ble utsatt for, både det du tror er vesentlig og det du tror er uvesentlig. Legg ved eventuelle meldinger, videoer og lignende og informer om vitner som kan støtte opp om det du forteller, dersom det finnes. Vi vil anbefale at du i tida framover forsøker å dokumentere alle hendelser der du opplever deg trakassert og føler deg plaget fordi politiet da har mer å jobbe ut fra dersom du snakker med dem. Nederst i svaret er det lenker til artikler om det å anmelde som du kanskje vil finne nyttige.

Utsatte for vold i nære relasjoner kan ha rett til en gratis samtale med en bistandadvokat før de har bestemt seg for om de vil anmelde. Advokaten kan hjelpe deg å vurdere situasjonen, og eventuelt være med deg til politiet hvis du vil anmeldele. En mulighet som også kan vurderes, er at advokaten retter en formell anmodning til din eks om å la deg være i fred.

Du kan søke etter en på Advokatenhjelperdeg.no. Inne på siden, under overskriften “Finn Advokat”, klikker du på “Flere valg” og deretter på valget “Advokatens rolle”. Klikk så på “bistandsadvokat” for oversikt over bistandsadvokater i hele landet. Spør eventuelt om forholdet du tar opp gir rett til en gratis samtale.

En mulighet kan også være å kontakte et Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for kriminalitet og bidra til at du klarer å stå gjennom hele straffesaksprosessen. Her kan du lese mer om støttesentrene og hvordan du tar kontakt.

Ønsker du å snakke med noen som har god kunnskap om vold og det å bli truet, kan du kontakte nærmeste krisesenter. Ansatte her kan gi både råd og støtte og du trenger ikke å være i akutt fare eller å bo på et senter for å få hjelp. Her kan du lese mer om krisesentrene og her er en oversikt over landets krisesentre.

Her kan du lese om hva skjer når du anmelder vold i nære relasjoner til politiet.
Her finner du en «Huskeliste ved anmeldelse
”.
Her kan du lese mer om rett til bistandsadvokat.

Vi ønsker deg alt godt.

Vennlig hilsen oss i dinutvei.no