Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Rettigheter og lover

Digital vold skjer ofte i kombinasjon med andre typer vold. Her finner du beskrivelse av beskyttelsestiltak, lover og rettigheter som kan være aktuelle for deg.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.