Hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt

Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS)

SANKS er en kompetansetjeneste som skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helse og rusarbeid. Tjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.


 • Behandling

 • Taushetsplikt
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

ATROP

Henrik Wergelandsgate 13, 4612 Kristiansand

Organisasjonen ATROP er et lavterskeltilbud til enkeltmennesker og familier som har opplevd:

 • seksuelle, fysiske og psykiske overgrep / krenkelser
 • er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse

Hovedkontor i Kristiansand, men tilbud også i Grimstad og Vennesla.

Tlf: 997 98 998

E-post: post@atrop.no

Nettsted


 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Rådgivning

 • Telefon
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Helsestasjon

Leter du etter helsestasjon? Oversikt finner du på kommunens egne sider. Helsestasjonen er vanligvis å finne under overskrifter som

 • helse, helse og sosial, helse og omsorg, helse og velferd
 • tjenester
 • enheter

Kort omtale av helsestasjonstilbudet for utsatte for vold eller overgrep på dinutvei.no

Kort omtale av helsestasjonstilbudet for utøvere av vold eller overgrep på dinutvei.no


 • Gratis

 • Behandling

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Rådgivning

 • Ingen ventetid

 • Medisinsk hjelp
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Fastlege

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

På helsenorge.no kan du finne mer informasjon om fastlegen.

Kort omtale av fastlege-tilbudet for utsatte for vold eller overgrep på dinutvei.no

Kort omtale av fastlege-tilbudet for utøvere av vold eller overgrep på dinutvei.no


 • Behandling

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Rådgivning

 • Medisinsk hjelp

 • Telefon
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Sinnemestring, Brøset-modellen

Tilbudet er landsomfattende og retter seg mot voldsutøvere over 18 år.

Behandlere som bruker denne metoden arbeider oftest i psykisk helsetjeneste, på familievernkontor eller i barnevernet.

Informasjon om Brøsetmodellen og fylkesvis oversikt over godkjente behandlingsplasser.

Kort omtale av Sinnemestring, Brøset-modellen på dinutvei.no.


 • Behandling

 • Taushetsplikt
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse