Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Snakk med fastlegen om vold eller overgrep

Snakk med fastlegen om vold og overgrep. For utsatt, utøver og pårørende

Har du problemer med en voldelig partner, utsettes du for overgrep eller opplever du vold hjemme? Strever du med opplevelser tilbake i tid? Eller er du redd for å bli tvangsgiftet? Kanskje du er pårørende til noen som opplever vold eller overgrep?

Hvordan kan fastlegen hjelpe deg?

Fastlegen kan være en god samtalepartner og har erfaring i å møte mennesker som har det vanskelig. Oppgavene til fastlegen er å hjelpe pasienter med kroppslige eller fysiske sykdommer, psykisk helse og rus. Det betyr at fastlegen har ansvar for helheten når du utredes, behandles og følges opp. Fastlegen har ofte god oversikt over pasientenes helse og livssituasjon.

Se film om å snakke med fastlegen om vold og overgrep:

 

Taushetsplikt

Fastlegen har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Fastlegen tilbyr tolk når det er behov for det.

Fastlegen kan være en god samtalepartner og har erfaring i å møte mennesker som har det vanskelig

Fastlegen kan informere og henvise deg til annen helsehjelp ved behov

Fastlegen kan også henvise deg til spesialisthelsetjenesten hvis det er behov for det, eller orientere deg om andre steder du kan få hjelp, og som ikke krever henvisning – som krisesenter, familievern eller andre. Videre har fastlegen et ansvar for å koordinere, utrede og følge deg opp også når du får hjelp av spesialisthelsetjenesten eller andre.

Fastlegeordningen er en del av det offentlige helsetilbudet, og du betaler ordinær egenandel.

På helsenorge.no kan du finne mer informasjon om fastlegen.