Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Rett til selvstendig oppholdstillatelse ved vold i familien, tvangsekteskap og menneskehandel

Du kan ha rett til opphold i Norge på selvstendig grunnlag

Hvis du har eller har hatt oppholdstillatelse i Norge knyttet til familieinnvandring med samboer eller ektefelle, kan du få selvstendig oppholdstillatelse hvis du eller barna dine blir utsatt for vold. Du kan også søke om egen oppholdstillatelse hvis du er tvangsgiftet eller utsatt for menneskehandel.

Du trenger ikke å bli i et voldelig forhold fordi du er redd for å miste oppholdstillatelsen i Norge. Den såkalte mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven gir deg rett til å søke om egen oppholdstillatelse dersom du eller barna dine utsettes for vold fra partneren din og du kom til Norge på familieinnvandring med samboer eller ektefelle.

Mishandling kan være fysisk, psykisk eller seksuell. Eksempler er, slag, lugging, sparking, stygge ord, trusler, seksuelle overgrep (ufrivillige seksuelle handlinger, voldtekt), å bli isolert og nektet kontakt med venner eller å delta på for eksempel norskkurs, å bli kontrollert og nektet å uttrykke egne meninger.

Les mer om ulike former for vold.

Du trenger ikke å bli i et voldelig forhold fordi du er redd for å miste oppholdstillatelsen i Norge.

Hvis ekteskapet ditt er ugyldig fordi det er inngått under press eller tvang (tvangsekteskap), kan det gi deg rett til en selvstendig oppholdstillatelse.

Les mer om tvangsekteskap.

Menneskehandel er når du blir utnyttet av et familiemedlem eller av en annen person, til for eksempel prostitusjon, arbeid, tigging eller kriminalitet.

Hvis det er urimelig å kreve at du reiser tilbake til hjemlandet, for eksempel fordi det er vanskelig å leve som skilt der, kan også dette gi deg rett til en oppholdstillatelse.

Det er bestemte krav til din egen og din ektefelle eller samboers oppholdstillatelse når du søker om selvstendig oppholdstillatelse. Kravene kan du lese om i UDIs brosjyrer (finnes på flere språk) eller på UDIs nettsider.

Det finnes også andre typer oppholdstillatelser som du kan søke om. Også det kan du lese mer om i UDIs brosjyrer (finnes på flere språk) eller på UDIs nettsider.

Mer informasjon og veiledning om rettigheter til oppholdstillatelse kan du ved å kontakte UDI, politiet, et krisesenter eller advokat.