Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ความรุนแรงทางจิตใจ – จะเริ่มต้นอย่างไรเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

Å oppleve psykisk vold kan gjøre at en sitter med mange spørsmål

นี่คือบริการสนับสนุนหลักที่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางจิตใจและผลที่ตามมา

หลายคนที่ติดต่อ dinutvei.no ไม่แน่ใจว่าเป็นความรุนแรงทางจิตใจที่พวกเขาประสบจริงหรือไม่ คนอื่น ๆ ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงเมื่อนานมาแล้วและไม่เคยพูดกับใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นมา สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้แม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจ หรือ หากความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว

การพูดถึงความรุนแรงอาจเป็นเรื่องยาก บางคนรู้สึกผิดและอับอายและหลายคนกลัวที่จะไม่มีคนเชื่อ เมื่อติดต่อระบบสนับสนุน โปรดจําไว้ว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนคุณ พวกเขาไม่ได้จะมาตัดสินคุณ

มันเป็นความรุนแรงทางจิตใจหรือไม่

เส้นแบ่งระหว่างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพและความรุนแรงทางจิตใจอยู่ที่ไหน บางคนไม่รู้ตัวมาเป็นเวลานานว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อการถูกกระทําความรุนแรงทางจิตใจ ความรุนแรงทางจิตใจนั้นง่ายต่อการซ่อนมากกว่าความรุนแรงทางร่างกาย สิ่งนี้อาจทําให้คนอื่นหาร่องรอยมันได้ยากขึ้น

เราทุกคนตอบสนองต่อความรุนแรงในรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่าลังเลที่จะพูดคุยกับมืออาชีพหากคุณไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ หรือ คุณต้องการความช่วยเหลือประเภทใด นี่อาจเป็นแหล่งสนับสนุนที่ดีและคุณสามารถขอความช่วยเหลือในการทํางานผ่านความคิดและความรู้สึกของคุณ

ลิงก์บางลิงก์ที่พาไปหน้าแหล่งข้อมูล (หน้าเว็บ) ด้านล่างมีเฉพาะภาษานอร์เวย์หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

ความรุนแรงทางจิตใจคืออะไร

ฉันควรขอความช่วยเหลือจากที่ไหนหากฉันตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางจิตใจ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) ของคุณอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แพทย์ของคุณสามารถเป็นคู่สนทนาที่ดีและสามารถแนะนําคุณไปยังแหล่งความช่วยเหลืออื่น ๆ ได้หากจําเป็น

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพทย์เวชปฏิบัติของคุณและดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการพูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความรุนแรง

เว็บไซต์ของสายด่วน VO – สายด่วนความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติ โทร 116 006 คุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังประสบอยู่ว่ามันเป็นความรุนแรงทางจิตใจจริงใช่หรือไม่ หรือบางทีคุณอาจสงสัยว่าคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน โทรหรือแชทกับสายด่วนช่วยเหลือผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติ ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถติดต่อได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายด่วนช่วยเหลือความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติ

ที่พักพิงในภาวะวิกฤต คุณสามารถติดต่อที่พักพิงในภาวะวิกฤตได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในอันตรายในขณะนั้น หรือ ไม่ต้องการที่พักอาศัยก็ตาม ที่พักพิงเหล่านี้ให้คําแนะนําและการสนับสนุน รวมถึงช่วยเหลือผู้ที่สงสัยว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือไม่ ที่พักพิงในภาวะวิกฤตบางแห่งมีกลุ่มสนทนา ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ ติดต่อศูนย์พักพิงในภาวะวิกฤตในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบริการที่พวกเขาเสนอ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูวิดีโอเกี่ยวกับที่พักพิงในภาวะวิกฤต

การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตอย่างรวดเร็ว (Rask psykisk helsehjelpเป็นบริการที่เทศบาลหลายแห่งเสนอให้กับทุกคนที่มีอายุมากกว่า 16 ปีที่กําลังทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย หรือ การใช้สารเสพติดในช่วงต้น หรือ ปัญหาการนอนหลับ ค้นหาบนเว็บไซต์ของเทศบาลของคุณเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่มีอยู่ในที่ที่คุณอาศัยอยู่

การคุ้มครองผู้สูงอายุ (Vern for eldreเป็นสายด่วนสําหรับทุกคนที่มีอายุมากกว่า 62 ปีที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือการล่วงละเมิด โทร 800 30 196 เพื่อขอคําแนะนําและความช่วยเหลือ ญาติและใครก็ตามที่กังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุสามารถโทรไปที่สายด่วนได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองสําหรับผู้สูงอายุ

บริการให้คําปรึกษาครอบครัว (Familievernetให้คําปรึกษาและคําแนะนําฟรีเมื่อคู่รักประสบกับความขัดแย้ง วิกฤต หรือ ปัญหาอื่น ๆ ในครอบครัว บางครั้งบริการให้คําปรึกษาครอบครัวจะจัดลําดับให้ความสําคัญของครอบครัวที่มีเด็ก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูวิดีโอเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาครอบครัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรุนแรงหลังจากการเลิกรา

บริการสวัสดิภาพเด็ก (Barnevernstjenestenสามารถติดต่อได้หากคุณกังวลเกี่ยวกับเด็ก บริการสวัสดิภาพเด็กให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเด็ก เยาวชน และครอบครัวเมื่อพวกเขาประสบปัญหาที่บ้าน โปรดจําไว้ว่าความรุนแรงระหว่างผู้ปกครองก็ส่งผลกระทบต่อเด็กที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ความรุนแรงระหว่างพ่อแม่และเด็กอาจส่งผลกระทบต่อเด็กคนอื่น ๆ ในครอบครัว

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสวัสดิภาพเด็กและดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีที่บริการจัดการกับคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง

สายด่วนฉุกเฉินสําหรับเด็กและเยาวชน (Alarmtelefonen for barn og unge) 116111 เด็กและเยาวชนที่ประสบกับความรุนแรงและปัญหาอื่น ๆ ที่บ้านสามารถโทรหรือแชทด้วยโทรศัพท์ฉุกเฉิน ถ้าคุณยังเด็กและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยคู่ของคุณ คุณสามารถโทรสายด่วนได้เช่นกัน ผู้ใหญ่สามารถโทรติดต่อได้หากพวกเขากังวลเกี่ยวกับเด็ก หรือ หากพวกเขาสงสัยว่าพวกเขากําลังถูกทําร้ายหรือถูกล่วงละเมิด

เว็บไซต์ของโทรศัพท์ฉุกเฉิน

บริการสุขภาพของโรงเรียนหรือศูนย์สุขภาพ หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปีคุณสามารถพูดคุยกับศูนย์สุขภาพหรือบริการสุขภาพของโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่คุณอาจมี เทศบาลบางแห่งให้บริการแก่คนหนุ่มสาวที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี ค้นหาบนเว็บไซต์เทศบาลของคุณเพื่อดูว่ามีบริการใดบ้างในแถบที่คุณอาศัยอยู่

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูวิดีโอเกี่ยวกับบริการสุขภาพของโรงเรียนและศูนย์สุขภาพ

ตํารวจ โทรหาตํารวจที่ 112 หากคุณตกอยู่ในอันตรายในขณะนั้น หากคุณต้องการการคุ้มครองหรือต้องการรายงานความรุนแรงโทร 02800

ช่วยเหลือผู้ที่กระทําความรุนแรงทางจิตใจ

Alternative to Violence (ATV) เป็นโปรแกรมการรักษาสําหรับทุกคนที่ต้องการหยุดใช้ความรุนแรง ATV ยังให้บริการแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูวิดีโอเกี่ยวกับ ATV

การจัดการความโกรธ (Sinnemestringเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมเทคนิคในการควบคุมความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว มีการรักษาแบบกลุ่มเป็นหลัก แต่สามารถให้การรักษาเป็นรายบุคคลได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูวิดีโอเกี่ยวกับการจัดการความโกรธ