Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Rettigheter og lover

Hva slags beskyttelse kan du få når du opplever overvåking, press, trusler, tvang eller negativ sosial kontroll?

Illustrasjon av to store hender som holder over, beskytter, to personer

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.