Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Få hjelp med juss

Finn ut hvordan du kan få hjelp med juridiske spørsmål etter vold, voldtekt eller overgrep. Har du rett på voldsoffererstatning eller bistandsadvokat?

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.