Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hjelp fra politiet

Har du vært utsatt for vold eller overgrep, enten nylig eller for en stund siden? Politiet kan gi råd og veiledning, ta imot anmeldelse og vurdere behov for beskyttelse.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.