Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Littsint.no – sinnemestring for foreldre

Blir du sint på en måte som blir uforutsigbart og uforståelig for barnet ditt? Da kan du ha nytte av E-boka «Foreldreveileder i sinnemestring» på littsint.no.

Nettstedet littsint.no, med gratis E-bok og App er hjelp til selvhjelp for foreldre som ønsker å komme ut av sinne-/voldsspiraler overfor barn eller partner.  E-boka «Foreldreveileder i sinnemestring» er gratis og inneholder 10 videosnutter som er hentet fra en sinnemestringsterapi. Videosnuttene formidler en godt dokumentert modell for sinnemestring på en konkret måte.

littsint.no finner du også lenker til andre behandlingstilbud.

Nettstedet og E-boka er laget av psykologspesialist Steinar Sunde ved familievernkontoret i Molde, med støtte fra Barne, Ungdom og Familie direktoratet.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.