Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Littsint.no – sinnemestring for foreldre

Littsint.no - sinnemestring for foreldre

Blir du sint på en måte som blir uforutsigbart og uforståelig for barnet ditt? Da kan du ha nytte av E-boka «Foreldreveileder i sinnemestring» på littsint.no.

Hjelp til selvhjelp for foreldre

Nettstedet littsint.no, med gratis E-bok og App er hjelp til selvhjelp for foreldre som ønsker å komme ut av sinne-/voldsspiraler overfor barn eller partner.  E-boka «Foreldreveileder i sinnemestring» er gratis og inneholder 10 videosnutter som er hentet fra en sinnemestringsterapi. Videosnuttene formidler en godt dokumentert modell for sinnemestring på en konkret måte.

littsint.no finner du også lenker til andre behandlingstilbud.

Nettstedet er oversatt til engelsk, arabisk, urdu, somali, spansk, polsk og nordsamisk.

Nettstedet og E-boka er laget av psykologspesialist Steinar Sunde ved familievernkontoret i Molde, med støtte fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet.