Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

www.littsint.no – an online anger management resource for parents

Littsint.no -

Do you get angry in a way that is unpredictable and confusing for your child? You may benefit from the e-book Foreldreveileder i sinnemestring (parents’ guide to anger management) published at www.littsint.no.

The website www.littsint.no, with a free e-book and smartphone app is help for self-help for parents who want to get out of anger/physical and verbal abuse spirals harming a child or intimate partner. The e-book Foreldreveileder i sinnemestring (parents’ guide to anger management) is available to download free of charge and contains 10 video clips from an anger management therapy session. The video clips present a well-documented anger management model in down-to-earth terms.

The littsint.no website also provides links to other treatment services.

The website is also available in English, Arabic, Urdu, Somali, Spanish, Polish and Northern Sami.

The website and e-book were created by psychologist Steinar Sunde at the family care services office in Molde, with support from the Directorate for Children, Youth and Family Affairs.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.